Περιεχόμενο

 

Η αρχιτεκτονική του Συντάγματος του 1960 ήταν βασισμένη σε μια λογική ότι η μια κοινότητα θα λειτουργούσε ως «αντίβαρο» και ως «εξισορρόπηση» έναντι της άλλης.  Όσο προβληματική και να ήταν μια τέτοια ρύθμιση, γεγονός παραμένει ότι μετά τη αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τις κρατικές δομές, η δημοκρατία της Κύπρου απέμεινε ουσιαστικά χωρίς τους αναγκαίους θεσμικούς «ελέγχους και εξισορροπήσεις» (checks and balances).

Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας καταθέτει στο πλαίσιο του αναγκαίου αυτού δημοσίου διαλόγου σειρά προτάσεων που έχουν εκπονηθεί από συνεργάτες του Ινστιτούτου και αφορούν μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα το σύστημα επιλογής ανεξάρτητων αρχών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ανέλεγκτο των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, τις θητείες των διαφόρων ανεξάρτητων αξιωματούχων κ.α.

Για να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα, υπό το πρίσμα ακριβώς της ανάγκης θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς αλλά και μέσα από το συγκριτικό φακό της εμπειρίας άλλων χωρών, το Ινστιτούτο διοργανώνει στις 13 Δεκεμβρίου Συνάντηση Πολιτικής με ακαδημαϊκούς και ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Εισηγητές στη Συνάντηση θα είναι οι Δρ. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Δρ. Κώστας Παρασκευά, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.