Το Εκλογικό Ημερολόγιο είναι ένα πρόγραμμα του Παρατηρητηρίου Δημοκρατίας το οποίο στόχο έχει την παράθεση βασικής πληροφόρησης σε σχέση με προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις που διεξάγονται ανά τον κόσμο. Το Εκλογικό Ημερολόγιο παρέχει πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές σε σχέση με την ημερομηνία, το είδος εκλογών (π.χ. προεδρικές, βουλευτικές), τους υποψήφιους κ.λπ. Τη βασική πληροφόρηση συμπληρώνουν εκτιμήσεις, αναλύσεις και σχολιασμός από αξιόπιστα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τόσο πριν, όσο και μετά τις εκλογές.