Η Σειρά Κειμένων του ISPD Eastern Mediterranean Geostrategic Outlook (EMGO) παρέχει μια σε βάθος ανάλυση σχετικά με τις πιο σημαντικές προκλήσεις και προοπτικές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για το επερχόμενο έτος. Φιλοξενώντας τις εκτιμήσεις μερικών  από τους πιο διακεκριμένους διεθνείς ειδικούς στον τομέα, το 2023 Outlook παρέχει μια ολιστική προσέγγιση στην περιοχή με επίκεντρο τις περιφερειακές τάσεις και προκλήσεις, καθώς και μια πιο εστιασμένη ανάλυση στις χώρες που αποτελούν την περιοχή.

Οι θεματικές ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνουν:

  • περιφερειακές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις
  • περιφερειακές εντάσεις και ευκαιρίες
  • μετανάστευση
  • δημογραφικές τάσεις
  • κλιματικές προκλήσεις

Η εστιασμένη σε χώρες ανάλυση  παρέχει το προφίλ των χωρών και τις γενικές τάσεις του 2023 για κάθε χώρα. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση αναμενόμενων και αξιοσημείωτων γεγονότων που είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στη χώρα και την περιοχή, καθώς και τις πιθανές διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και απειλές.

Το ISPD Eastern Mediterranean Geostrategic Outlook εστιάζει αποκλειστικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου  και στοχεύει να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για άτομα, εταιρείες, ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την περιοχή. Είναι χρήσιμο όχι μόνο επειδή παρέχει μια επισκόπηση των πιο σημαντικών θεμάτων που είναι πιθανό να διαμορφώσουν τις περιφερειακές σχέσεις και τις εσωτερικές εξελίξεις των υπό εξέταση χωρών αλλά και επειδή επισημαίνει πιθανούς κινδύνους, απειλές και ευκαιρίες συνεργασίας, εξετάζοντας συνθήκες υπό τις οποίες είναι πιθανό να προκύψουν διαφορετικά αποτελέσματα. 

Το Ινστιτούτο θα φιλοξενεί επιλεγμένα άρθρα κάθε μήνα. Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε για τις δημοσιεύσεις και τις εκδηλώσεις μας.

Copy of The future prospects ispd outlook (1)

Δρ. Βασίλειος Καρακάσης,
Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Νοέμβριος 2023

Lebannon_-_The_ISPD_EastMed_Geostrategic_Outlook__490x698

Δρ. Σωτήρης Ρούσσος ,
Ανώτερος ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Σεπτέμβριος 2023

Cyprus – The ISPD EastMed Geostrategic Outlook (2)

Δρ. Παύλος Ι. Κοκτσίδης,
Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Μάης 2023

EL Cover Odysseas

Δρ. Οδυσσέας Χρίστου,
Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Μάης 2023

Karatrantos Cover GR

Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος,
Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Μάης 2023

Egypt – The ISPD EastMed Geostrategic Outlook (4)

Δρ. Σωτήρης Ρούσσος,
Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Απρίλιος 2023

Cover page Filis – EL

Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης,
Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


Κείμενο Ανάλυσης - The ISPD EasteMed Geostrategic Outlook
Μάρτιος 2023