Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, το οποίο αποτελεί και το κύριο όργανο διοίκησης του Ινστιτούτου.  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε μισθό ή αμοιβή.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο και σκοπό έχει την υποβοήθηση του έργου του Ινστιτούτου και την καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται αμιγώς ερευνητικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Οι συνεργάτες-ερευνητές του Ινστιτούτου είναι κατά κύριο λόγο πανεπιστημιακοί, πρώην ανώτατοι πολιτειακοί αξιωματούχοι , ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας ή τεχνοκράτες/ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική πείρα στον ιδιωτικό τομέα.

Σεβόμενο πλήρως την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την ανεξαρτησία των συνεργατών του, το Ινστιτούτο δεν επιβάλλει κανενός είδους περιορισμό στη διατύπωση απόψεων και ιδεών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ινστιτούτου λειτουργούν αυτή τη στιγμή τρία Παρατηρητήρια: το Παρατηρητήριο Δημοκρατίας,το Παρατηρητήριο Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής και το Παρατηρητήριο Πράσινης Μετάβασης.

colorful-pyramid-3d-2253141_1920