Πού αποσκοπεί και πώς αντιμετωπίζεται η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο; Ποια η πρόκληση για την Κύπρο;

Περιεχόμενο

 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή του Αιγαίου. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό σχετίζεται με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία.

Άλλοι δίνουν περισσότερη έμφαση στους δομικούς παράγοντες που οδηγούν στην τουρκική αναθεωρητική πολιτική. Η σωστή αξιολόγηση και ερμηνεία των προθέσεων της τουρκικής ηγεσίας είναι κρίσιμης σημασίας ως προς τη χάραξη στρατηγικής για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι όποιες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά επηρεάζουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και την Κύπρο.

Για να αναλύσει τις διάφορες διαστάσεις του όλου θέματος και με με στόχο να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής, το Ινστιτούτο διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου Συνάντηση Πολιτικής (Policy Meeting), με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από Ελλάδα και Κύπρο.

ΕΛ