Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος

    (Senior Research Follow)

Παναγιώτης Χριστιάς

Βιογραφικό

Ο Δρ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Δίπλωμα). Συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφία, τις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη Σορβόννη και την EHESS στο Παρίσι, όπου απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία (Université Paris Descartes, summa cum laude) και στη Φιλοσοφία (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, summa cum laude). Ειδικεύεται στην πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Έχει διδάξει και δώσει διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και έχει δημοσιεύσει περισσότερα δεκάδες επιστημονικά έργα σε επτά γλώσσες. Ειδικεύεται στον αρχαίο, νεώτερο και σύγχρονο φιλελευθερισμό. Μετά το έργο του για τις συγγένειες του Παύλου με την πλατωνική σκέψη (Platon et Paul au bord de l'abîme. Pour une politique katéchontique, Paris, Vrin, 2014), ετοιμάζει ένα βιβλίο για τις αριστοτελικές επιρροές του Edmund Burke (Edmund Burke or the Mirror of Reason (προσωρινός τίτλος), Boston-Leiden, Brill). Ο Παναγιώτης Χριστιάς έχει συνεργαστεί σε πολλές περιπτώσεις με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα σε θέματα κοινωνικής δημοκρατίας, δημόσιων ελευθεριών, στρατηγικής ανάλυσης μάρκετινγκ.