(Ερευνητική Εταίρος)

    (Research Fellow)

Μαρίνος Παπαϊωακείμ

Βιογραφικό

Ο Δρ. Μαρίνος Παπαϊακείμ είναι ερευνητής στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων, της Διπλωματίας και της Άμυνας. Έχει εκτελέσει καθήκοντα ερευνητικού συνεργάτη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Διευθυντής του Royal Commonwealth Society Cyprus. Εργάστηκε επίσης ως βοηθός διδασκαλίας και ειδικός ερευνητής/επιστήμονας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εξωτερική πολιτική και Διπλωματία στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (Ηνωμένο Βασίλειο). Επί του παρόντος, είναι υποψήφιος διδάκτορας στη Διπλωματία και στις Διεθνείς Σχέσεις στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η διδακτορική του διατριβή εξετάζει τη Αμυντική Διπλωματία των Μικρών Κρατών σε Παρατεταμένες Συγκρούσεις. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Αμυντική/ Στρατιωτική Διπλωματία, Μικρά Κράτη, Δημόσια Διπλωματία, Παρατεταμένες Συγκρούσεις, Ιστορία της Διπλωματίας, Εξωτερική Πολιτική κ.α. Academia: https://ucy.academia.edu/MarinosPapaioakeim