Την τελευταία δεκαπενταετία, εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών, υγειονομικών και πολιτικών κρίσεων, όπως το μεταναστευτικό και η τρομοκρατία, ρίζωσε μια συζήτηση γύρω από ένα υποτιθέμενο εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης που προτείνεται και προβάλλεται παγκοσμίως κυρίως από αυταρχικούς δεσπότες. Στόχος όλων, παλαιών και νέων αντιφιλελεύθερων, ήταν και παραμένει ο φιλελευθερισμός, η πολεμική αυτή μηχανή που συνέτριψε τη μεσαιωνική απολυταρχία και έφερε τη δημοκρατία. Στο σύντομο αυτό κείμενο γίνεται μια σύντομη αναφορά για το πώς τα αντιφιλελεύθερα καθεστώτα προσπαθούν να θολώσουν την κρίση των δυσαρεστημένων για τον τάδε ή δείνα λόγο στη Δύση.

Δρ. Παναγιώτης Χριστιάς

Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος
(Senior Research Fellow)