Από της ίδρυσής του το Ινστιτούτο έχει ένα σαφή φιλελεύθερο ιδεολογικό προσανατολισμό.  Αποτελεί βασική μας πεποίθηση ότι πολλές από τις παθογένειες που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία σχετίζονται με την ασθενή απήχηση των φιλελεύθερων ιδεών στην Κύπρο. 

Αν και ο φιλελευθερισμός στην Ευρώπη αποτέλεσε το κυρίαρχο φιλοσοφικό και ιδεολογικό ρεύμα που διαμόρφωσε, με την έλευση του Διαφωτισμού, το πλαίσιο λειτουργίας του σύγχρονου έθνους-κράτους και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η απήχησή του στην κυπριακή κοινωνία υπήρξε αναντίλεκτα περιορισμένη.  Κι’ αυτό εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τα κοινωνικά στερεότυπα και τις συντηρητικές νοοτροπίες που εξακολουθούν ακόμα, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, να εμποδίζουν την μεταρρύθμιση του κράτους και την πρόοδο της κοινωνίας.

Μέσα, λοιπόν, από την όλη δράση του και ειδικότερα μέσα από την έκδοση του περιοδικού “Φιλελεύθερα”, το Ινστιτούτο προσβλέπει στην ανάδειξη της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης στο δημόσιο διάλογο, διασυνδέοντας τον κόσμο των ιδεών με την εφαρμοσμένη πολιτική - από τα κοινωνικά θέματα και την οικονομία, μέχρι την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και τη δημοκρατία.