Επιλέγοντας ηγεσία στις προεδρικές εκλογές: Σύγκρουση, αλλαγή και πολιτικό κόστος

Διατυπώνοντας τη θέση ότι η σύγκρουση αποτελεί προϋπόθεση της αλλαγής και συνεπώς οποιοσδήποτε ηγέτης φιλοδοξεί να επιφέρει σημαντικές ρήξεις και τομές, θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει πολιτικό κόστος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Χριστόφορος Φωκαΐδης, καταθέτει σε άρθρο του σκέψεις και προβληματισμούς σε σχέση με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.  Έχοντας ως τίτλο, «Επιλέγοντας ηγεσία στις προεδρικές εκλογές: Σύγκρουση, αλλαγή και πολιτικό κόστος», το άρθρο αυτό  επιχειρεί να θέσει ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του φαινομένου της ηγεσίας, ως υπόβαθρο για μια κριτική ανάλυση του προεκλογικού σκηνικού, όπως έχει διαμορφωθεί ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών, και τις επιλογές που έχει ενώπιον του ο Κύπριος ψηφοφόρος.

Όπως επισημαίνεται, οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται σε ένα περιβάλλον έντονης απαξίωσης προς τους πολιτικούς θεσμούς, το οποίο ευνοεί την ανάδειξη της εικόνας και όχι της ουσίας της πολιτικής.  Αυτή τη συγκυρία, όπως υποδεικνύεται, είναι που έχει εργαλειοποιήσει η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία την ίδια ώρα αποφεύγει να πάρει σαφή θέση απέναντι στα κρίσιμα διλήμματα που έχει ενώπιον της η χώρα.  Πρόκειται για μια συναλλακτική προσέγγιση της πολιτικής, όπως σημειώνεται, η οποία εδράζεται στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Δρ. Χριστόφορος Φωκαΐδης

Πρόεδρος Ινστιτούτου


ΕΛ