Τo Newsletter αποτελεί τη βασική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Σε αυτό παρουσιάζονται νέα κείμενα πολιτικής και άρθρα γνώμης, καθώς επίσης και προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις του Ινστιτούτου.Εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα, με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.