Πληροφορίες Εκλογών


Αποτελέσματα των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ιρλανδία

Στις 14 Ιουνίου 2024, ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ιρλανδία. Αυτά τα αποτελέσματα καθορίζουν πώς θα κατανεμηθούν οι 14 έδρες που κατανέμονται στην Ιρλανδία μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έδρες ανά Πολιτική Ομάδα
ΕΛΚ (Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος - Χριστιανοδημοκράτες): 4 έδρες
Ανανεώστε την Ευρώπη: 4 έδρες
Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο): 1 έδρα
Η Αριστερά (Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL): 3 έδρες
Άλλοι: 2 έδρες

Αποτελέσματα ανά Εθνικό Κόμμα

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τα εθνικά κόμματα στην Ιρλανδία για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

FG (Fine Gael):

Ποσοστό: 20.79%

Έδρες: 4 έδρες στην ΕΛΚ (Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος - Χριστιανοδημοκράτες)

FF (Fianna Fáil - Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα):

Ποσοστό: 20.44%

Έδρες: 4 έδρες στην Ανανεώστε την Ευρώπη

IND/Neamhspleách (Ανεξάρτητοι/Neamhspleách):

Ποσοστό: 13.97%

Έδρες: 1 έδρα στην Η Αριστερά (Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL), 1 έδρα στους Άλλους

SF (Sinn Féin):

Ποσοστό: 11.14%

Έδρες: 2 έδρες στην Η Αριστερά (Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL)

Independent Ireland:

Ποσοστό: 6.23%

Έδρες: 1 έδρα στους Άλλους

GP/CG (Πράσινο Κόμμα/An Comhaontas Glas):

Ποσοστό: 5.36%

Έδρες: Δεν καθορίστηκαν

I4C (Ανεξάρτητοι για την Αλλαγή/Neamhspleách ar son an Athraithe):

Ποσοστό: 4.58%

Έδρες: Δεν καθορίστηκαν

Aon (Aontú):

Ποσοστό: 3.76%

Έδρες: Δεν καθορίστηκαν

Lab/LO (Το Εργατικό Κόμμα/Páirtí an Lucht Oibre):

Ποσοστό: 3.38%

Έδρες: 1 έδρα στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

SD/DS (Σοσιαλδημοκράτες/Daonlathaigh Shóisialta):

Ποσοστό: 2.95%

Έδρες: Δεν καθορίστηκαν

PBP-S/D-PSB (Άνθρωποι πριν από το Κέρδος-Αλληλεγγύη/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brábús):

Ποσοστό: 1.82%

Έδρες: Δεν καθορίστηκαν

Άλλα κόμματα:

Ποσοστό: 5.58%

Έδρες: Δεν καθορίστηκανΑυτά τα αποτελέσματα δείχνουν την κατανομή των ψήφων μεταξύ των εθνικών κομμάτων και παρέχουν μια εικόνα της πολιτικής σκηνής στην Ιρλανδία όπως εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Fine Gael (FG) προηγείται με το υψηλότερο ποσοστό ψήφων, ακολουθούμενο από το Fianna Fáil (FF) και τους Ανεξάρτητους/Neamhspleách.

Πηγή: Παρέχεται από τον Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχετικά με το Εκλογικό Σύστημα

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης για την κατανομή των εδρών στα κράτη μέλη. Στην Ιρλανδία, οι εκλογές διεξάγονται με τη μέθοδο της αναλογικής εκπροσώπησης με κλειστό κατάλογο. Αυτό το σύστημα διασφαλίζει ότι ο αριθμός των εδρών που κερδίζει ένα κόμμα είναι ανάλογος με τον αριθμό των ψήφων που λαμβάνει.

Κύρια Χαρακτηριστικά του Εκλογικού Συστήματος:
Αναλογική Εκπροσώπηση: Οι έδρες κατανέμονται σύμφωνα με την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κόμμα. Αυτή η μέθοδος στοχεύει να αντικατοπτρίσει με ακρίβεια τις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος στη σύνθεση του Κοινοβουλίου.
Κλειστός κατάλογος: Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για έναν κομματικό κατάλογο, όχι για μεμονωμένους υποψηφίους. Το κόμμα αποφασίζει τη σειρά των υποψηφίων στον κατάλογο, και οι έδρες γεμίζονται βάσει αυτής της σειράς.
Κατώφλια: Για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση ενός ευρύτερου φάσματος πολιτικών κομμάτων, πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, έχουν εκλογικά κατώφλια. Ένα κόμμα πρέπει να λάβει ένα ορισμένο ποσοστό ψήφων για να κερδίσει έδρες στο Κοινοβούλιο. Αυτό το κατώφλι βοηθά στην αποτροπή πολύ μικρών κομμάτων από το να κερδίσουν εκπροσώπηση και ενθαρρύνει πιο σταθερές συμμαχικές κυβερνήσεις.
Κατανομή Εδρών: Ο αριθμός των εδρών που κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος αναπροσαρμόζεται περιοδικά με βάση τις δημογραφικές αλλαγές. Αυτό διασφαλίζει ότι η εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει δίκαιη και ισορροπημένη σε σχέση με τις πληθυσμιακές μετατοπίσεις.
Εκλογική Δικαίωμα: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της χώρας υποδοχής τους, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις κατοικίας. Αυτό επιτρέπει την εκπροσώπηση διαφορετικών φωνών εντός του Κοινοβουλίου.

Το σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης που χρησιμοποιείται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι η ποικιλία των πολιτικών απόψεων σε κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται δίκαια στη νομοθετική διαδικασία, προάγοντας τη δημοκρατική διακυβέρνηση και λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.