Πολιτικές Ήπιας Ισχύος της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο και στα Βαλκάνια

Η μελέτη του Δρος Κοκτσίδη εξετάζει τα μέσα με τα οποία εκδηλώνεται η πολιτική ήπιας ισχύος της Τουρκίας στα κατεχόμενα αλλά και τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής, που αποτελεί συμπλήρωμα, όπως σημειώνει, των παραδοσιακών πολιτικών που στηρίζονται στη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική εξάρτηση. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, η οποία εξετάζει επίσης τις αντίστοιχες πολιτικές ήπιας ισχύος που εφαρμόζει η Τουρκία στα Βαλκάνια, με κύριους αποδέκτες τις εκεί μουσουλμανικές κοινότητες και η οποία καταλήγει σε κάποια βασικά συμπεράσματα, σε σχέση με βασικές ομοιότητες αλλά και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο μέρος της μελέτης θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο.

Δρ. Παύλος Ι. Κοκτσίδης

Ερευνητικός Εταίρος
(Research Fellow)


(Μέρος Α)

ΕΛ