Το Ινστιτούτο Μελετών (ΙΜΕ) απευθύνει πρόσκληση προς ερευνητές/αναλυτές που θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ινστιτούτο, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση.

  • Η πρόσκληση απευθύνεται:

α) σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου, υποψήφιους διδάκτορες και (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) σε κάτοχους μεταπτυχιακού τίτλου με σχετική ερευνητική εμπειρία.

β) σε άτομα που έχουν διατελέσει στο παρελθόν σε ανώτατες πολιτειακές θέσεις ή σε ανώτατες διοικητικές θέσεις του ευρύτερου κρατικού τομέα, καθώς επίσης και σε τεχνοκράτες ή ειδικούς  επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

  • Τα πεδία ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν, κυρίως, τις κοινωνικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις, διεθνές δίκαιο, πολιτική οικονομία, ιστορία και πράσινη ανάπτυξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνονται δεκτές και συνεργασίες σε άλλους τομείς.

 

 

Πρόσκληση προς Ερευνητές/ Αναλυτές

Αίτηση για Ερευνητές/ Αναλυτές