Τα Policy Meetings είναι κλειστές συναντήσεις με συγκεκριμένο αριθμό  συμμετεχόντων, συνήθως από τον  πολιτικό, διπλωματικό, τεχνοκρατικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Στις συναντήσεις αυτές που διεξάγονται στη βάση των κανόνων Chatham House και στόχος είναι η προαγωγή της ελεύθερης συζήτησης και η ανταλλαγή απόψεων, για τη συμβολή στην παραγωγή πολιτικής.