Σε μια εποχή εντεινόμενης απαξίωσης της πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από φαινόμενα όπως η εκλογική αποχή, ο αντισυστημισμός και η άνοδος των πολιτικών άκρων, ο ορθολογισμός και η επιστημονική τεκμηρίωση στο δημόσιο διάλογο αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της πολιτικής, είναι ίσως πιο σημαντικές από ποτέ.  Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ερευνητικών ινστιτούτων/δεξαμενών σκέψης διασυνδεδεμένων με πολιτικά κόμματα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική και στην εμβάθυνση της δημοκρατίας.

Προάγοντας τον ορθό λόγο και την επιστημονική γνώση, τα ινστιτούτα και οι δεξαμενές σκέψης λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία και συμβάλλουν στην αποδόμηση  μύθων και ψευδών ειδήσεων. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται το καθεστώς που διέπει τη χρηματοδότηση πολιτικά διασυνδεμένων ινστιτούτων στην περίπτωση της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σημείωμα Πολιτικής Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας ετοιμάστηκε από το προσωπικό του Ινστιτούτου Μελετών Πολικής και Δημοκρατίας.