Πέτρος Πετρίκκος


    Ερευνητικός Συνεργάτης

    (Research Associate)


 

Βιογραφικό

Ο Πέτρος Πετρίκκος είναι αναλυτής και ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. Είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στη Διπλωματική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος και Συντάκτης στο ακαδημαϊκό περιοδικό Studies in Ethnicity and Nationalism (SEN) στον οργανισμό Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, το οποίο περιοδικό εκδίδεται από τον όμιλο Wiley. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc Conflict Studies από το πανεπιστήμιο London School of Economics and Political Sciences και πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων από το πανεπιστήμιο Queen Mary, University of London. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων με εστίαση στη Διεθνή Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντώνονται στην εξωτερική πολιτική και στις Διεθνείς Σχέσεις της Μέσης Ανατολής, στην κυβερνοασφάλεια και στον υβριδικό πόλεμο σε μικρά κράτη και Ευρώπη, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στο Λίβανο και στην Κύπρο, στη διαφθορά, στις πληροφορίες και τη διεθνή ασφάλεια, καθώς και σε περιφερειακές και ενδοκρατικές συγκρούσεις. Ο Πέτρος κάνει τακτικά tweet στο @PetrosPetrikkos.
ΕΛ