Στο Ινστιτούτο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή 4 ερευνητικά προγράμματα.

Τα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και μπορεί να τυγχάνουν επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς ή και ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας επιδιώκει επίσης τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του.