Εκδόσεις

Οι τακτικές εκδόσεις του Ινστιτούτου είναι οι ακόλουθες:

Το μηνιαίο ISPD Newsletter

Τo Newsletter αποτελεί τη βασική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Σε αυτό παρουσιάζονται νέα κείμενα πολιτικής και άρθρα γνώμης, καθώς επίσης και προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις του Ινστιτούτου. Εκδίδεται σε μηνιαία βάση.

 

Τhe ISPD EastMed Geostrategic Outlook

Η Σειρά Κειμένων του ISPD Eastern Mediterranean Geostrategic Outlook (EMGO) παρέχει μια σε βάθος ανάλυση σχετικά με τις πιο σημαντικές προκλήσεις και προοπτικές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Φιλοξενώντας τις εκτιμήσεις μερικών  από τους πιο διακεκριμένους ειδικούς στον τομέα, το EMGO παρέχει μια ολιστική προσέγγιση στην περιοχή με επίκεντρο τις περιφερειακές τάσεις και προκλήσεις, καθώς και μια πιο εστιασμένη ανάλυση στις χώρες που αποτελούν την περιοχή.

 

To Περιοδικό Φιλελεύθερα

Φιλοδοξία μας είναι να καθιερωθεί το Περιοδικό ως βήμα έκφρασης της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης στην Κύπρο και ως μέσο για την προαγωγή των φιλελεύθερων αρχών και αξιών. Το πρώτο τεύχος του Περιοδικού αναμένεται να εκδοθεί αρχές του 2024.

Άρθρα

Το Ινστιτούτο δημοσιεύει επίσης στην ιστοσελίδα του έρευνες, αναλύσεις, κείμενα πολιτικής και άρθρα γνώμης από συνεργάτες του Ινστιτούτου.

ΕΛ