Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να λάβουν σύντομες αλλά τεκμηριωμένες αναλύσεις γύρω από μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Σε κάθε επεισόδιο, τρεις εμπειρογνώμονες και ειδικοί δίνουν τη δική τους εμπεριστατωμένη απάντηση σε ένα καίριο ερώτημα.

Δείτε τα πιο πρόσφατα επεισόδια εδώ.

Movies & TV 8_10_2022 12_11_15 PM