Περιεχόμενο

 

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών αλλά και προσανατολισμού ως προς τη χάραξη πολιτικής, η τελευταία διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26) έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως απογοητευτική. Στις 6-18 Νοεμβρίου 2022, η διάσκεψη COP27 καλείται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημαντική αυτή συζήτηση.

Ποια τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία; Ποια θα είναι η κατάληξη της φετινής συνόδου που φιλοξενείται στην Αίγυπτο; Το Παρατηρητήριο Πράσινης Μετάβασης του Ινστιτούτου διοργανώνει Ανοικτή Συζήτηση με στόχο μια πρώτη αποτίμηση της Διάσκεψης, με συμμετοχή τεχνοκρατών, ακαδημαϊκών και διαμορφωτών πολιτικής.