Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

 

Η βιβλιογραφία αναδεικνύει τη διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ως μία από τις παραμέτρους που δύναται να επηρεάσει την προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες.1 Γι’ αυτό και οι πλείστες χώρες του δυτικού κόσμου έχουν υιοθετήσει την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. 

Η Κύπρος, μαζί με την Ιρλανδία, είναι οι μόνες χώρες σήμερα στην Ε.Ε. όπου δεν εφαρμόζεται η αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αποχή από τις εκλογικές αναμετρήσεις της ΚΔ αυξάνεται διαρκώς.  Η τάση αυτή, αν παραμείνει αμετάβλητη, θα συνιστά μείζονα πρόκληση για την ίδια τη δημοκρατική νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, καθώς οι μη-εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, θα καθίστανται σωρευτικά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του «δυνητικού» εκλογικού σώματος.  Για να το θέσουμε πολύ απλά, αν από τους δικαιούμενους να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου νέους ψηφοφόρους, ένα σημαντικό ποσοστό (ας πούμε το ένα τρίτο) δεν υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, αυτό σημαίνει σε βάθος χρόνου, το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος θα είναι εκτός εκλογικών κατάλογων. 

Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι η πραγματική αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες δεν μπορεί να προσμετρηθεί αντικειμενικά μόνο ως ποσοστό όσων έχουν εγγραφεί στους καταλόγους, αλλά θα πρέπει να προστεθούν και όσοι είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν και δεν το έπραξαν.  Μόνο έτσι μπορεί να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του πραγματικού προβλήματος της αποστασιοποίησης  και απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να μεγεθυνθεί ακόμα περισσότερο, αν δεν αναστραφεί άμεσα αυτή η τάση.  Το πρώτο και άμεσο βήμα θα πρέπει να είναι η θέσπιση της αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. 

Το πρότζεκτ αυτό έχει τρεις μείζονες στόχους:

  1. Να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το πραγματικό μέγεθος των μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην Κύπρο και να προβεί σε εκτιμήσεις ως προς το πώς μπορεί να εξελιχθεί η τάση που παρατηρείται σήμερα, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν. 
  2. Να διερευνήσει κατά πόσον οι πεποιθήσεις για την πολιτική όσων δεν εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους είναι διαφορετικές από εκείνες που εγγράφονται αλλά απέχουν.  Και κατά πόσον, η μη εγγραφή κάποιου νέου στους εκλογικούς καταλόγους, κατά τη χρονική περίοδο που αποκτά το δικαίωμα της ψήφου, λειτουργεί ανασχετικά ως προς την εγγραφή σε κατοπινό στάδιο.
  3. Να ερευνήσει τις περιπτώσεις άλλων κρατών που έχουν υιοθετήσει την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και να προβεί σε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

Footnotes

  1. Burden, Canon, Mayer, & Moynihan, 2014; Cancela & Geys, 2016; Hill & Leighley, 1994.