Το νέο οικονομικό πρωτόκολλο, ένα πακέτο οικονομικής στήριξης και μεταρρυθμίσεων που υπέγραψε η Τουρκία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την πολιτική κατάσταση της κοινότητας, θέτοντας δύσκολα διλήμματα για το νησί της Κύπρου συνολικά, καθώς και για τους περιφερειακούς παράγοντες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα υπόβαθρο της οικονομίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να ενσωματώσουμε το πρόσφατο, πολιτικά φορτισμένο, οικονομικό πρωτόκολλο που δόθηκε από την Τουρκία τον Απρίλιο του 2022. Αυτό το πρωτόκολλο εισήγαγε ρητά πολιτικές και διοικητικές συνθήκες στις τουρκοκυπριακές αρχές που αποσκοπούν στον έλεγχο του πολιτικού, διοικητικού και κοινωνικού ιστού της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

 

Δρ. Αλέξανδρος Αποστολί΄δης

Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος (Senior Research Fellow)


 

Δρ. Μερτκάν Χαμίτ