Δημογραφία

Ιράν

Πληθυσμός: 83,992,95 (2020)

Ετήσια ανάπτυξη πληθυσμού: 1.3% (2020)

Εκτίμηση πληθυσμού το 2025: 88,775,000

Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού (2020)
0-14 – 25%
15-64 – 69%

65+ – 7%

Δείκτης γονιμότητας (παιδιά ανά γυναίκα): 2.1 (2019)

Δείκτης γεννήσεων (γεννήσεις ανά 1000 άτομα): 18 (2019)

Δείκτης θνησιμότητας (θάνατοι ανά 1000 άτομα) 5 (2019)

Διάμεση ηλικία: 29.7 έτη (2015)

Προσδόκιμο ζωής (κατά τη γέννηση): 77 έτη (2019)
Άνδρες – 76 έτη

Γυναίκες – 78 έτη

Καθαρή μετανάστευση: -275,000 άτομα (2017)

Γλώσσες: Περσικά Φαρσί (επίσημη γλώσσα), Αζέρικα και άλλες τουρκικές διάλεκτοι, Κουρδικά, Γκιλάκι και Μαζανταρανί, Λουρί, Μπαλούτσι, Αραβικά

Θρησκευτικές ομάδες: Σιίτες Μουσουλμάνοι 88.8%, Σουνίτες Μουσουλμάνοι 9.0%, Λοιποί Μουσουλμάνοι 1.0%, Λοιπές θρησκείες 0.7%, Μη-θρησκευόμενοι/άθεοι 0.3% (2015)

Εθνοτικές ομάδες:Πέρσες 45.2%, Αζέροι 17.9%, Κούρδοι 9.8%, Μαζανταράνοι 5.5%, Γκιλάκοι 5.0%, Λούροι και Μπαχτιάροι 7%, Άραβες 3.0%, Τούρκοι 2.8%, Βαλούχοι 1.8%, Λοιποί 1.9% (2013)

Κατάρ

Πληθυσμός: 2,881,060 (2020)

Ετήσια ανάπτυξη πληθυσμού: 1.7% (2020)

Εκτίμηση πληθυσμού 2025: 3,122,000

Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού (2020)
0-14 – 14%
15-64 – 85%

65+ – 2%

Δείκτης γονιμότητας (παιδιά ανά γυναίκα): 1.8 (2019)

Δείκτης γεννήσεων (γεννήσεις ανά 1000 άτομα): 9 (2019)

Δείκτης θνησιμότητας (θάνατοι ανά 1000 άτομα): 1 (2019)

Διάμεση ηλικία: 31.5 έτη (2015)

Προσδόκιμο ζωής (κατά τη γέννηση): 80 έτη (2019)
Άνδρες – 79 έτη

Γυναίκες – 82 έτη

Καθαρή μετανάστευση: 200,000 άτομα (2017)

Γλώσσες: Η επίσημη γλώσσα είναι τα Αραβικά

Θρησκευτικές ομάδες: Σουνίτες Μουσουλμάνοι 63.4%, Καθολικοί Χριστιανοί 9.0%, Σιίτες Μουσουλμάνοι 8.7%, Ινδουιστές 2.5%, Λοιποί Χριστιανοί 1.2%, Λοιποί Μουσουλμάνοι 0.7%, Μη-θρησκευόμενοι/άθεοι 2.3%, Λοιπές θρησκείες 2.1%, Άγνωστο 9.9% (2015)

Εθνοτικές ομάδες: Σουνίτες Μουσουλμάνοι 63.4%, Καθολικοί Χριστιανοί 9.0%, Σιίτες Μουσουλμάνοι 8.7%, Ινδουιστές 2.5%, Λοιποί Χριστιανοί 1.2%, Λοιποί Μουσουλμάνοι 0.7%, Μη-θρησκευόμενοι/άθεοι 2.3%, Λοιπές θρησκείες 2.1%, Άγνωστο 9.9% (2013)

ΕΛ