Περιεχόμενο

 

Μια από τις πλέον κρίσιμες επιπτώσεις του πολέμου είναι και οι αλλαγές που σηματοδοτεί στο τομέα της ενέργειας, οι οποίες συνδέονται άμεσα και με την προοπτική της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη.  Αυτό αφορά, ασφαλώς, και την Κύπρο και ιδιαίτερα τη στρατηγική διαχείρισης του κυπριακού φυσικού αερίου. 

Η δημόσια συζήτηση, δυστυχώς, γύρω από το ζήτημα της ενέργειας, είναι συνήθως αποσπασματική. Ακούγονται πολλές και διαφορετικές προτάσεις, κατά καιρούς, οι οποίες, μπορεί να είναι τεχνικά εφικτές αλλά μη οικονομικά συμφέρουσες.  Ή κατατίθενται προτάσεις που μπορεί να είναι πολιτικά επιθυμητές αλλά με όρους αγοράς μη ρεαλιστικές.

Την ίδια ώρα, σε ανάλογες αναλύσεις συχνά, απουσιάζει από την εξίσωση η κρίσιμη παράμετρος που αφορά στους νομικούς περιορισμούς που πηγάζουν ως αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της Κύπρου σε σχέση με την πράσινη μετάβαση. Απουσιάζει, κοντολογίς, μια σφαιρική συζήτηση, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις βασικές διαστάσεις του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας πραγματοποιεί στις 12 Νοεμβρίου Επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο θα επιχειρηθεί μια σε βάθος ανάλυση και κωδικοποίηση θέσεων. Στόχος μέσα από τις δράσεις αυτές είναι, αφενός, η οριοθέτηση του δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο των εφικτών, ρεαλιστικών επιλογών που έχει η Κύπρος και, αφετέρου, η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής μέσα από την κατάθεση ολοκληρωμένων κειμένων πολιτικής.