Πρόσκληση για πρακτική άσκηση

Το Ινστιτούτο απευθύνει πρόσκληση για κάλυψη 2 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (internships) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2023.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες στους πιο κάτω κλάδους: Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ.

Όσοι/όσες θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στα γραφεία του Ινστιτούτου ως ασκούμενοι (interns) αναλαμβάνοντας διοικητικά καθήκοντα και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Οι θέσεις απαιτούν δέσμευση 10-20 ωρών την εβδομάδα (ευέλικτο ωράριο).

Για κάθε ασκούμενο/η (intern) καταβάλλεται σχετικό χορήγημα (stipend) των 200 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπε να ομιλούν την ελληνική γλώσσα (η γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν).

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους.

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

    ΕΛ