Αλέξανδρος Αποστολίδης


    Ανώτερως Ερευνητικός Εταίρος

    (Senior Research Fellow)

Βιογραφικό

Ο Δρ Αλέξανδρος Αποστολίδης είναι ερευνητής στο Cambridge Centre for Alternative Finance και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε αξιωματούχος Οικονομικών και ΕΕ στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη Λευκωσία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Διετέλεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Οικονομίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Αλέξανδρος έχει επίσης ενεργά ενδιαφέροντα στα οικονομικά της ειρήνης, καθώς είναι συν-συγγραφέας σε μια σειρά εκδόσεων που σχετίζονται με το μέρισμα Ειρήνης στην Κύπρο. Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα καλύπτουν τη ρύθμιση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, την ιστορική εκτίμηση του ΑΕΠ και τα οικονομικά των Riots. Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Προέδρου Αναστασιάδη από το 2013 έως το 2017.
ΕΛ