Η απόφαση για έκδοση του περιοδικού Φιλελεύθερα γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη κάλυψης ενός σημαντικού κενού που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο στην Κύπρο, σε ότι αφορά στην ανάδειξη και υπεράσπιση των φιλελεύθερων ιδεών.

Αν και ο φιλελευθερισμός στην Ευρώπη αποτέλεσε το κυρίαρχο φιλοσοφικό και ιδεολογικό ρεύμα που διαμόρφωσε, με την έλευση του Διαφωτισμού, το πλαίσιο λειτουργίας του σύγχρονου έθνους-κράτους και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η απήχησή του στην κυπριακή κοινωνία υπήρξε αναντίλεκτα περιορισμένη.  Μπορεί να υποστηριχθεί μάλιστα ότι πολλές από τις παθογένειες που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία σχετίζονται με την ασθενή αυτή απήχηση των φιλελεύθερων ιδεών.

Κοινωνικά στερεότυπα που εμποδίζουν την μεταρρύθμιση του κράτους και την πρόοδο, καθώς και ιδεολογικές αγκυλώσεις που επηρεάζουν δυσμενώς την εξωτερική πολιτική της χώρας, συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό, με την απουσία φιλελεύθερης πολιτικής κουλτούρας και την ισχνή επιρροή των φιλελεύθερων ιδεών στο κυπριακό πολιτικό σύστημα. 

Το περιοδικό αυτό αποσκοπεί, λοιπόν, στο να ανοίξει στον αναγνώστη ένα παράθυρο στον κόσμο των μεγάλων ιδεών του φιλελευθερισμού αλλά κυρίως στο να αναδείξει στο δημόσιο διάλογο τη φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, διασυνδέοντας τον κόσμο των ιδεών με την εφαρμοσμένη πολιτική, από τα κοινωνικά θέματα και την οικονομία μέχρι την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και τη δημοκρατία. 

Στις σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται κείμενα που εδράζονται σε μια φιλελεύθερη προσέγγιση, χωρίς ωστόσο να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη διατύπωση απόψεων. Άλλωστε, υπεράσπιση του φιλελευθερισμού σημαίνει επίσης υπεράσπιση της διαφορετικής άποψης και του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής, στο βαθμό βεβαίως, που αυτή δεν βλάπτει τα δικαιώματα άλλων. 

Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε το περιοδικό αυτό ως βήμα έκφρασης της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης στην Κύπρο και ως μέσο για την προαγωγή των φιλελεύθερων αρχών και αξιών, όπως της ελευθερίας του ατόμου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας και του ορθολογισμού.

Συντακτική Επιτροπή