Η πράσινη μετάβαση αποτελεί την πλέον σημαντική ίσως πρόκληση που έχει ενώπιον της σήμερα η ανθρωπότητα. Ολοένα και περισσότερα κράτη αρχίζουν πλέον να συνειδητοποιούν πως αν δεν ληφθούν σήμερα μέτρα, αύριο θα είναι αργά. Αυτό αποτυπώνεται και στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων και επιδιώξεων που έχουν τεθεί τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και - κυρίως – σε ευρωπαϊκό, με σημαντικά ορόσημα το 2030 και το 2050.

Η δέσμη μέτρων «Fit for 55» του 2021, καθώς και οι διευρυμένοι στόχοι πολιτικής οι οποίοι επεκτείνονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2019 και η έγκριση στρατηγικού στόχου πολιτικής για την ουδετερότητα του άνθρακα το 2050, θέτουν χωρίς αμφιβολία τα κράτη μέλη ενώπιον μεγάλων προκλήσεων τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος της πράσινης μετάβασης δεν είναι εύκολος. Προϋποθέτει μια σειρά από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε σειρά τομέων πολιτικής που αναδιαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Μιλάμε σήμερα για ενεργειακή φτώχεια, για ενεργειακή δικαιοσύνη, για κυκλική οικονομία, για κλιματική ουδετερότητα και μια σειρά από νέες έννοιες, οι οποίες αποκτούν κυρίαρχη θέση στο δημόσιο διάλογο.

Η μεγάλη αυτή πρόκληση της πράσινης μετάβασης αφορά ασφαλώς και την Κύπρο, που ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις και να προχωρήσει σε όλες τις αλλαγές που απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι συλλογικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Μέχρι στιγμής η χώρα μας καταφέρνει να βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την επίτευξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνουν πολλά ακόμα. Υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα ενώ θα πρέπει επίσης να γίνουν τομές, οι οποίες προϋποθέτουν τεχνοκρατική προετοιμασία αλλά και κοινωνική αποδοχή.

Για το όλο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, θα έλεγε κανείς, πως επικρατεί ακόμα μια σχετική άγνοια από το ευρύ κοινό ενώ λίγοι είναι αυτοί που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Το Παρατηρητήριο Πράσινης Μετάβασης επιδιώκει να συμβάλει αφενός στην γενικότερη ενημέρωση της κοινής γνώμης και αφετέρου να συμβάλει στην ανάλυση και στον ενημερωμένο διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της πράσινης μετάβασης, όπως η κλιματική κρίση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή ανασφάλεια, κ.λπ.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό το Παρατηρητήριο διοργανώνει ειδικά σεμινάρια, συναντήσεις πολιτικής και άλλες εκδηλώσεις, καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα για δημοσίευση άρθρων και αναλύσεων από ειδικούς. Το Παρατηρητήριο έχει επίσης εγκαινιάσει την ειδική σειρά podcasts (ISPD Green Podcasts) στην οποία παρουσιάζονται και αναλύονται οι τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά την πράσινη μετάβαση από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

nature-g70c7ff7c0_1920