1. Πότε και πώς πρωτοεμφανίστηκε η αρχή της αειφορίας στο διεθνές σύστημα;

Η εν λόγω αρχή πρωτοεμφανίστηκε στο διεθνές σύστημα το 1972, οπότε έλαβε χώρα η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον στη Στοκχόλμη. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη η οποία απέδωσε τη δέουσα σημασία στα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, τοποθετώντας τα στο επίκεντρο του προβληματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και στο πλαίσιο ενός διαλόγου μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών, αναφορικά με τη σχέση/το συνδετικό κρίκο μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, μόλυνσης του αέρα, των υδάτων και των ωκεανών, αλλά και της ευημερίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για τα παρόντα ζητήματα έγινε λόγος σε 7 συναφείς προκηρύξεις και στις 26 αρχές, ενώ ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της προαναφερόμενης διάσκεψης ήταν η διαμόρφωση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

ΕΛ