Οι Τουρκοκύπριοι και Εμείς

Περιεχόμενο

 

Το Συνέδριο διερευνά τους παράγοντες - ιστορικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς - που έχουν οδηγήσει την ελληνοκυπριακή κοινότητα, να διαμορφώσει μια εν γένει αντίληψη παραγνώρισης της σημασίας και του ρόλου των Τουρκοκυπρίων ως προς την εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος. Μακριά από στερεοτυπικές αναλύσεις ή ευσεβοποθισμούς, αναλύεται επίσης η τουρκική στρατηγική για έλεγχο της βούλησης της τουρκοκυπριακής κοινότητας που πλέον έχει εξελιχθεί σε υπαρξιακή απειλή αφομοίωσης. Τέλος επιχειρείται ο αναστοχασμός γύρω από τη διαχρονική πολιτική της ελληνοκυπριακής πλευράς έναντι των Τουρκοκυπρίων, με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάσχεσης της τουρκικής στρατηγικής και αναζήτηση κοινών συμφερόντων ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ειδικότερα στο πλαίσιο της Ε.Ε., που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν δυναμικές προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού.

ΕΛ