Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος

    (Senior Research Fellow)

Οδυσσέας Χρίστου

Βιογραφικό

Ο Δρ Οδυσσέας Χρήστου είναι ο Επικεφαλής του Παρατηρητήριου Πράσινης Μετάβασης του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Διακυβέρνησης, Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στο παρελθόν έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, στο Λουθηρανικό Πανεπιστήμιο του Τέξας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2014 έως το 2018 υπηρέτησε στο Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής της Κύπρου που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιφορτίστηκε με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Οι κύριοι τομείς του διδακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντός του είναι η ενεργειακή, περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία, καθώς και η πολιτική σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επί του παρόντος, το ερευνητικό του έργο εστιάζει σε διάφορες πτυχές αυτών των τομέων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια στο διεθνές δίκαιο και η πολιτική της ΕΕ, η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο και ο αντίκτυπός της στην περιφερειακή σταθερότητα. Παράλληλα, η έρευνά του περιλαμβάνει τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το μετασχηματισμό της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Συμμετέχει ενεργά σε μια ποικιλία υφιστάμενων δικτυωμένων προσπαθειών. Είναι μέλος της Μόνιμης Ομάδας για την Ενεργειακή Πολιτική, Πολιτική και Διακυβέρνηση και της Μόνιμης Ομάδας Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Πολιτικής Έρευνας και εθνικός εισηγητής για τη βιώσιμη ανάπτυξη για τη Διεθνή Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου. Είναι επίσης μέλος πολλαπλών επαγγελματικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της American Political Science Association, της European International Studies Association και της International Studies Association. Εργάζεται ως εξεταστής για αιτήσεις χρηματοδότησης σε αυτούς τους τομείς έρευνας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την COST Association for European Cooperation in Science & Technology, καθώς και εθνικά ιδρύματα όπως το Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο της Πολωνίας και την Έρευνα και Ίδρυμα Καινοτομίας Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα που ανατέθηκαν μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας, ενέργειας, δικαίου και ανάπτυξης.