Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

 

Για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ελληνοκυπρίων κατά την μετάβαση στη νεωτερικότητα αλλά και με την εν γένει ιστορία και εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος, έχει παραδοσιακά επικρατήσει μια αντίληψη παραγνώρισης της σημασίας και του ρόλου των Τουρκοκυπρίων. Αυτό συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στο να μην έχουν δημιουργηθεί επαρκείς υποδομές, σε θεσμικό επίπεδο, που θα επέτρεπαν  μια συστηματική και σε βάθος παρακολούθηση και μελέτη, των όσων συμβαίνουν στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, μια σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. Παρά ταύτα, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα επιστημόνων που  θα μπορούσαν να αναλύσουν σε βάθος τα τεκταινόμενα στα κατεχόμενα.  Πέραν κάποιων - ιδιαίτερα αξιόλογων - εξαιρέσεων, που συμβάλλουν σημαντικά με τις επιστημονικές τους αναλύσεις τους στο δημόσιο διάλογο, πολύ λίγα είναι αυτά που πραγματικά γνωρίζουμε – και λιγότερα αυτά που πραγματικά κατανοούμε – σε σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Έχοντας εντοπίσει αυτή την αναγκαιότητα, το ερευνητικό αυτό πρότζεκτ αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού συστηματικής παρατήρησης και ανάλυσης των όσων τεκταίνονται εντός της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Με δεδομένους τους περιορισμούς που υπάρχουν, σε επίπεδο γλώσσας, επιχειρείται η αξιοποίηση συνεργασιών και με Τουρκοκύπριους ερευνητές.