Κατάλογος Ερευνητικών Έργων

Ερευνητικό Έργο Αρ.1

Τίτλος:

Δείκτης Θεσμικής Εμπιστοσύνης

Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ερευνητικό Έργο Αρ.2

Τίτλος:

Τι γνωρίζουμε για την Ήπια Ισχύ στην Κύπρο: Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Προσλήψεις του Κοινού

Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ερευνητικό Έργο Αρ.3

Τίτλος:

Μελέτη και Ανάλυση της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ερευνητικό Έργο Αρ.4

Τίτλος:

Μη εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι και εκλογική αποχή: Ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας

Συνοπτική Περιγραφή Έργου:

Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΛ