Περιεχόμενο

 

Το φαινόμενο της κρίσης εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς δημοκρατικής αντιπροσώπευσης τείνει να μετατραπεί σε ενδημικό σε αρκετές φιλελεύθερες δημοκρατίες στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό μεταφράζεται σε ολοένα αυξανόμενη αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες, απαξίωση των πολιτικών κομμάτων αλλά και σε άνοδο ακραίων πολιτικών σχηματισμών, καθώς επίσης και στην ανάδειξη του «αντισυστημισμού» ή της «αντιπολιτικής».  Το Συνέδριο αυτό θα επιχειρήσει να διερευνήσει τους παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του φαινομένου αυτού και να στοχαστεί γύρω από τις πολιτικές που μπορούν να οδηγήσουν στην αναστροφή του, επικεντρώνοντας  την προσοχή στους τρόπους αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς θεσμούς ως θεμέλιο δημοκρατίας.  Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί και η πρωτογενής έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας που αφορά στην καθιέρωση του «Δείκτη Θεσμικής Εμπιστοσύνης» για την Κύπρο.