Η περιοχή της Μεσογείου είναι ένα γεωπολιτικό hotspot με οικονομικούς, στρατιωτικούς και ιδεολογικούς αγώνες. Ο Δρ. Καρατράντος, Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος του Ινστιτούτου, αναλύει πως η περιοχή MENA (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) αντιμετώπισε την Αραβική Άνοιξη, την πτώση των τιμών του πετρελαίου, την αστάθεια και την κρίση COVID-19, οδηγώντας σε αβεβαιότητα και αστάθεια, ειδικά για τους νέους. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική αντιμετωπίζουν παλιές και νέες απειλές, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη ανασφάλεια και οι προκλήσεις περιλαμβάνουν τη διακυβέρνηση, τα δημογραφικά, την οικονομία και εθνοτικά/θρησκευτικά ζητήματα. Επιπλέον, τα δημογραφικά στοιχεία και η μετανάστευση επηρεάζουν την περιοχή, επηρεάζοντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ οι φυσικές καταστροφές, οι συγκρούσεις, ο εκτοπισμός και η φτώχεια δημιουργούν προκλήσεις που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή. Η σύγκρουση και η αστάθεια έχουν οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς, δημιουργώντας προκλήσεις για τις πληγείσες και τις χώρες υποδοχής. Οι ακραίες ανισότητες, η περιθωριοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση είναι αποτέλεσμα της αστάθειας. Ο COVID-19 επιδείνωσε τις υπάρχουσες προκλήσεις, ειδικά για τους νέους και η πρόσφατη ρωσική επιθετικότητα εγείρει ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ευημερία.

Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος

Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος