Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    (Board Member)

Γιώργος Μπούστρας

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Μπούστρας γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του ’73. Είναι Χημικός Μηχανικός (London South Bank University), με μεταπτυχιακό στη διαχείριση ενεργειακών πηγών (London South Bank University) και διδακτορική ειδίκευση στην εκτίμηση – διαχείριση κινδύνων από πυρκαγιές (Center for Fire and Explosion Studies, Kingston University). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Kingston University, CPSE – Center for Process Systems Engineering, Imperial College, University of East London και Fire Safety Engineering Group, University of Greenwich. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία και η ακαδημαϊκή του έρευνα εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών και μαθηματικών μοντέλων για την εκτίμηση, ποσοτικοποίηση και διαχείριση των κινδύνων. Εργάζεται ως Πρωτοβάθμιος Καθηγητής, στην έδρα της Εκτίμησης Κινδύνου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009. Είναι Επισκέπτης Ερευνητής στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα στο Ισραήλ. Από το 2011 διευθύνει το Centre of Excellence in Risk and Decision Sciences (CERIDES – Excellence in Innovation and Technology) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε Σύμβουλος της ΑΕ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για θέματα Φυσικών Καταστροφών. Εξελέγη (δυο φορές) Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (2014-2020). Διετέλεσε εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαχειριστική Επιτροπή του Secure Societies - Protecting Freedom and Security of Europe and its citizens του “HORIZON 2020” (2014 – 2020). Μεταξύ άλλων, ήταν Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2011 – 2017), στην Επιτροπή Κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Χημικών Προϊόντων (ECHA), και στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή του European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP). Ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπεύθυνος Έργου για την μετατροπή της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, σε ζώνη καινοτομίας το Σεπτέμβριο του 2019. Συνεργάστηκε με την Παγκόσμια Τράπεζα (Ιανουάριος 2018) για την αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση του τομέα των δασικών πυρκαγιών τον Ιούλιο του 2016. Ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2014, ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής. Είναι εκδότης του Safety Science (Elsevier, Impact Factor 4.788), στη συντακτική επιτροπή των Fire Technology (Springer), International Journal of Critical Infrastructure Protection (Indercience) και International Journal of Emergency Management (Indercience). Είναι επιβλέπων καθηγητής σε 7 διδακτορικούς φοιτητές και έχουν αναγορευθεί 5 ερευνητές του ως διδάκτορες.