Γιατί πρόκειται για μία νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Ειδικότερα, μέσω αυτής τίθεται ως στόχος ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη, πολύ πιο κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και συνέχιση των προσπαθειών για μείωση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα Συμφωνία αποτελεί ορόσημο στην πολυμερή διαδικασία για την κλιματική αλλαγή, επειδή για πρώτη φορά τα κράτη καλούνται να καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προσαρμογή στις επιπτώσεις αυτής, που είναι ο κοινός στόχος τους. Η δε ΕΕ και άλλες αναπτυγμένες χώρες, θα εξακολουθήσουν να παρέχουν χρηματοδότηση για ζητήματα που αφορούν το κλίμα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων και συγχρόνως, να προστατευθούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.