Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού (Τσεχική Δημοκρατία)

  Περιφραφή: Κύριος στόχος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτικού πολιτισμού στην Τσεχική Δημοκρατία. Επικεντρώνονται στην προώθηση και ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτικής και πολιτισμού και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των παραδοσιακών αξιών του δυτικού πολιτισμού. Ειδικότερα, δίνουν έμφαση στη μελέτη της λειτουργίας της Τσεχικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δομών και της τρέχουσας ανάπτυξης της ΕΕ. Εμμένουν στις συντηρητικές-φιλελεύθερες κοινωνικοπολιτικές απόψεις και στην ανοικτή, οικουμενική θρησκευτική προσέγγιση.
  Τηλ.: + 420 545 213 862
  Email: dk@cdk.cz
  Ιστοσελίδα: http://www.cdk.cz

  Κέντρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Μαυροβούνιο)

  Περιγραφή: Το ΚΔΑΔ είναι ΜΚΟ που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική ένωση πολιτών, προκειμένου να προωθήσει και να διαδώσει τη συνείδηση σχετικά με τη σημασία της σωστής και επιτυχημένης δημοκρατικής μετάβασης, να ερευνήσει, να αναλύσει και να παρακολουθήσει τη διαδικασία μετάβασης, καθώς και να επηρεάσει τη μεταβατική διαδικασία στο Μαυροβούνιο και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του εκδημοκρατισμού εν γένει.
  Τηλ.: +382 20 234 114
  Email: info@cedem.me
  Ιστοσελίδα: www.cedem.me

  Κέντρο Φιλελεύθερων-Δημοκρατικών Σπουδών (Σερβία)

  Περιγραφή: είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που επεξεργάζεται και δημοσιεύει προτάσεις δημόσιας πολιτικής και διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις για θέματα τοπικής πολιτικής στο πλαίσιο της αποστολής της να επηρεάσει τα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στη Σερβία.
  Τηλ.: +11 324 6666
  E-mail: office@clds.rs
  Ιστοσελίδα: http://www.clds.rs/newsite/eng_naslovna.html

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας CEU (Βουδαπέστη)

  Περιγραφή: : «Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας της CEU προσπαθεί να επιτρέψει την ανανέωση και την ενίσχυση των δημοκρατικών και ανοικτών κοινωνιών μέσω έρευνας παγκόσμιας κλάσης, συνεργασίας σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους, διδασκαλίας και μάθησης μέσω της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και της συμμετοχής του κοινού σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα».
  Τηλ.: +36 1 327-3000
  Email: democracyinstitute@ceu.edu
  Ιστοσελίδα: https://democracyinstitute.ceu.edu/

  European Endowment for Democracy

  Περιγραφή: Το EED παρέχει ευέλικτη υποστήριξη στους ακτιβιστές της δημοκρατίας, συμπληρώνοντας άλλα προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ. Η EED βασίζεται στη ζήτηση και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φορέων της τοπικής δημοκρατίας, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση διαφορετικά..
  Τήλ.: -
  Email: secretariat@democracyendowment.eu
  Ιστοσελίδα: https://www.democracyendowment.eu/en

  European Foundation for Democracy (Βέλγιο)

  Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία είναι ένα ινστιτούτο πολιτικής που συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης για περισσότερο από μια δεκαετία. Απευθυνόμαστε σε όλες τις μορφές ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιο εξτρεμισμό, ανεξάρτητα από την πολιτική ή θρησκευτική ιδεολογία που μπορεί να το οδηγήσει. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων σε διάφορες χώρες, ενισχύοντας αξιόπιστες φιλοδημοκρατικές φωνές για να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση από το να αποκτήσει έδαφος.
  Τήλ.: -
  Email: -
  Ιστοσελίδα: https://www.europeandemocracy.eu/

  The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)

  Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία ενός συνασπισμού άλλων ομοϊδεατών ΜΚΟ – που περιλαμβάνει τους Αμερικανούς για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μπαχρέιν – ADHRB (Ουάσιγκτον, ΗΠΑ), το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Μπαχρέιν – BCHR (Κοπεγχάγη, DK), το Ινστιτούτο του Μπαχρέιν για τα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία – BIRD (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) – επιδιώκει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην περιοχή του Κόλπου με ιδιαίτερη έμφαση στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Το ECDHR είναι υπεύθυνο για την εκπροσώπηση του δικτύου σε επίπεδο ΕΕ. Συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Κόλπου. Το ECDHR συνεργάζεται επίσης στενά με άλλες διεθνείς ΜΚΟ και δίκτυα ΜΚΟ που είναι αφοσιωμένα στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην περιοχή.
  Τήλ.: +32 (0) 2 60 94 415
  Email: contact@ecdhr.org
  Ιστοσελίδα: https://www.ecdhr.org/

  Center for EuroAtlantic Integration and Democracy (Ουγγαρία)

  Περιγραφή: Το Κέντρο για την Ευρωατλαντική Ένταξη και τη Δημοκρατία (CEID) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και μη κομματική ομάδα σκέψης με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την προώθηση του ευρωατλαντικού διαλόγου.
  Τήλ.: +36 70 3699443
  Email: info@ceid.hu
  Ιστοσελίδα: https://ceid.hu/

  Center for Democracy and Human Rights (Μαυροβούνιο)

  Περιγραφή: Η CEDEM είναι ΜΚΟ που ιδρύθηκε ως μια μη κερδοσκοπική ένωση πολιτών, με σκοπό να προωθήσει και να διαδώσει τη συνείδηση για τη σημασία της σωστής και επιτυχούς δημοκρατικής μετάβασης, να ερευνήσει, να αναλύσει και να παρακολουθήσει τη διαδικασία της μετάβασης καθώς και να επηρεάσει τη μεταβατική διαδικασία στο Μαυροβούνιο και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και στον εκδημοκρατισμό γενικότερα.
  Τήλ.: +382 20 234 114
  Email: info@cedem.me
  Ιστοσελίδα: http://www.cedem.me/en/

  Swiss Democracy Foundation (Ελβετία)

  Περιγραφή: Το Ελβετικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (SDF) – από κοινού με το ταυτόχρονα ιδρυόμενο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία – υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα και τη διεθνή κατανόηση.
  Τήλ.: +46 708 23 44 69
  Email: bruno.kaufmann@swissdemocracy.foundation
  Ιστοσελίδα:https://www.swissdemocracy.foundation/index.php/home

  Varieties of Democracy (Σουηδία)

  Περιγραφή: Το Ινστιτούτο V-Dem είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο και η έδρα του έργου V-Dem. Το ινστιτούτο εδρεύει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία.
  Το Ινστιτούτο επιβλέπει τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων και τα δεδομένα V-Dem, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων Country Expert, της επιμέλειας δεδομένων και της διάθεσης των δεδομένων στους χρήστες. Εκτός από τα δεδομένα V-Dem, παράγεται ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, μεταξύ άλλων μια σειρά Working Paper, που παρουσιάζει τα τελευταία ερευνητικά ευρήματα, καθώς και μια ετήσια Έκθεση για τη Δημοκρατία, που παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης της δημοκρατίας στον κόσμο. Ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών έργων λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Ινστιτούτου V-Dem.
  Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της πολιτικής και φιλοξενεί μια ετήσια «Ημέρα διαλόγου πολιτικής», η οποία είναι μια πλατφόρμα όπου οι χρήστες και οι επαγγελματίες μπορούν να συναντηθούν και όπου οι στόχοι, η έρευνα και τα ευρήματα του έργου V-Dem παρουσιάζονται σε ένα ευρύτερο κοινό.
  Τήλ.: -
  Email: contact@v-dem.net
  Ιστοσελίδα: https://v-dem.net/

  Democracy Society (Ηνωμένο Βασίλειο)

  About: Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία που να λειτουργεί για όλους. Αυτό σημαίνει δημιουργία ανοιχτών και φιλόξενων περιβαλλόντων για συμμετοχή, υποστήριξη όσων αισθάνονται λιγότερο ικανοί να συνεισφέρουν και διασφάλιση ότι οι κυβερνήσεις και άλλοι οργανισμοί ακούν πραγματικά.
  Τήλ.: -
  Email: hello@demsoc.org"
  Ιστοσελίδα: https://www.demsoc.org/

  Democratization Policy Council (Γερμανία)

  About: Η αποστολή του DPC είναι να πιέσει τις εδραιωμένες και αναδυόμενες δημοκρατίες και τους διεθνικούς και διεθνείς θεσμούς να ακολουθήσουν πολιτικές που βασίζονται σε φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες και αρχές στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων και δεσμεύσεών τους.
  Τήλ.: (+49) (0)162-46 49 081
  Email: info@democratizationpolicy.org
  Ιστοσελίδα: http://www.democratizationpolicy.org/

  Democratic Initiatives Foundation (Ουκρανία)

  Περιγραφή: Το Ίδρυμα Δημοκρατικών Πρωτοβουλιών Ilko Kucheriv (DIF) είναι ένα από τα παλαιότερα και με επιρροή ουκρανικά ανεξάρτητα κέντρα σκέψης. Ιδρύθηκε το 1992, το DIF φημίζεται για το συνδυασμό των κλασικών κοινωνιολογικών μελετών με την ανάλυση πολιτικής SMART βασικών γεγονότων και την ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής για φορείς λήψης αποφάσεων και την κοινωνία των πολιτών. Το DIF είναι αφοσιωμένο στον συνεχή δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας και στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση της Ουκρανίας.
  Τήλ.: +38 (050) 444-33-46 / +38 (044) 331-67-61
  Email:
  Ιστοσελίδα:

  Democracy Reporting International (Γερμανία)

  Περιγραφή: Το Democracy Reporting International (DRI) ιδρύθηκε το 2006 από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις εκλογές.
  Αναγνωρίζοντας ένα κενό σε ένα πεδίο που κυριαρχούνταν από μεγάλους διακυβερνητικούς οργανισμούς και εμπορικούς συμβούλους, αποφάσισαν να σχηματίσουν μια μη κυβερνητική, ανεξάρτητη οργάνωση που θα μπορούσε να αναλύει τις δημοκρατικές εξελίξεις και να συμβουλεύει σχετικά με συνταγματικά και εκλογικά πλαίσια γρήγορα και με ευελιξία.
  Τήλ.: +49 (0)30 2787730-0
  Email: info@democracy-reporting.org
  Ιστοσελίδα: https://democracy-reporting.org/en/office/global

  Institute for Democracy and Mediation (Αλβανία)

  Περιγραφή: Το Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και τη Διαμεσολάβηση – IDM, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1999 ως μη κυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση των κοινωνικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας. Το IDM παράγει γνώση και τεχνογνωσία για τη χάραξη πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς, εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε στοιχεία για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  Τήλ.: 355 4 240 0241
  Email: info@idmalbania.org
  Ιστοσελίδα: https://idmalbania.org

  The Foundation for the Study of Democracy (Ρωσία)

  Περιγραφή: Το Ίδρυμα για τη Μελέτη των Προβλημάτων της Δημοκρατίας είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός δημόσιος οργανισμός.
  Οι κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος:
  Δημόσιος έλεγχος στις εκλογές Εξωτερική Πολιτική και Ήπια Ισχυ΄ς

  Καταπολέμηση της προπαγάνδας της τρομοκρατίας, του διεθνικού μίσους και της εχθρότητας

  Δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

  Τήλ.: (499) 409-26-06
  Email: -
  Ιστοσελίδα: https://democracyfund.ru/