Ένωση Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων (Ινδία)

  Περιγραφή: Στόχος μας είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης και η ενίσχυση της δημοκρατίας με συνεχή εργασία στον τομέα των εκλογικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Το πεδίο εφαρμογής και το πεδίο των εργασιών στον τομέα αυτό είναι τεράστια, ως εκ τούτου, η ΕΔM επέλεξε να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στους ακόλουθους τομείς που αφορούν το πολιτικό σύστημα της χώρας:
  Διαφθορά και ποινικοποίηση στην πολιτική διαδικασία.
  Ενδυνάμωση του εκλογικού σώματος μέσω μεγαλύτερης διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τους υποψηφίους και τα κόμματα, για καλύτερη και ενημερωμένη επιλογή.
  Ανάγκη μεγαλύτερης λογοδοσίας των πολιτικών κομμάτων.
  Ανάγκη για εσωκομματική δημοκρατία και διαφάνεια στη λειτουργία των κομμάτων.
  Τηλ.: +91-011-4165-4200
  Email: adr@adrindia.org
  Ιστοσελίδα: https://adrindia.org/

  Κέντρο καταπολέμησης της διαφθοράς και ευνοιοκρατίας (κέντρο C4) (Μαλαισία)

  Περιγραφή:
  Όραμα: : Καλή και καθαρή διακυβέρνηση στη Μαλαισία.
  Αποστολή: Προώθηση ανοικτών κυβερνητικών πολιτικών σε εθνικό, κρατικό και τοπικό επίπεδο, κυρίως μέσω της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και της ενισχυμένης διακυβέρνησης της ιθαγένειας
  Στόχοι: Προώθηση ανοικτών κυβερνητικών πολιτικών σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα.

  Παρακολούθηση της συμμόρφωσης της UNCAC και άλλων δημόσιων διεθνών υποχρεώσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

  Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

  Να εκθέσει, να κατονομάσει και να ντροπιάσει τους διεφθαρμένους παραβάτες και να εξασφαλίσει επαρκή δικαιοσύνη μέσω του νομικού συστήματος.

  Τηλ.: +603-76605140
  Email: info@c4center.org
  Ιστοσελίδα: https://c4center.org/

  Δημοκρατικό Ίδρυμα Χονγκ Κονγκ

  Περιγραφή: : Είμαστε μια μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης σε θέματα δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της Μίας Χώρας, του πλαισίου Δύο Συστημάτων και του Βασικού Νόμου.
  Το Δημοκρατικό Ίδρυμα του Χονγκ Κονγκ προωθεί το διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των εμπειρογνωμόνων και εκείνων που ενδιαφέρονται έντονα για την ανάπτυξη του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας.
  Τηλ.: +852 3104-2767
  Email: hkdf@hkdf.org
  Ιστοσελίδα: http://www.hkdf.org/

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Οικονομικών Υποθέσεων (Μαλαισία)

  Περιγραφή: : «Η αποστολή μας στο IΔΟΥ είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο κατανόησης και αποδοχής των δημόσιων πολιτικών με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου, της περιορισμένης κυβέρνησης, των ελεύθερων αγορών και των ελεύθερων ατόμων. Το έργο μας είναι ανεξάρτητο από κεκτημένα συμφέροντα και κομματικές επιρροές. Έχουμε επίσης επεκτείνει το έργο μας σε νέους τομείς που επικεντρώνονται στις τρεις γενικές αποστολές μας – την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την προώθηση μιας Μαλαισίας χωρίς αποκλεισμούς. Λειτουργούμε ως πνευματικό κέντρο δημιουργώντας χώρο για διακομμαχικές αρχές και αποτελεσματικό διάλογο.»
  Τηλ.: +603 – 2070 8881 / 8882
  Email: mailto:admin@ideas.org.my
  Ιστοσελίδα: https://www.ideas.org.my/

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ

  Περιγραφή: Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ (IDI) είναι ένα ανεξάρτητο κέντρο έρευνας και δράσης αφιερωμένο στην ενίσχυση των θεμελίων της ισραηλινής δημοκρατίας.
  Η IΔI εργάζεται για την ενίσχυση των αξιών και των θεσμών του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους. Μια μη κομματική δεξαμενή σκέψης και πράξης, το ινστιτούτο αξιοποιεί την αυστηρή εφαρμοσμένη έρευνα για να εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και να βοηθήσει στη διαμόρφωση της πολιτικής, της νομοθεσίας και της κοινής γνώμης
  Τηλ.: +972-2-530-0888
  Email: info@idi.org.il
  Ιστοσελίδα: https://en.idi.org.il/

  Ινστιτούτο Νομοθετικής Ανάπτυξης και Διαφάνειας του Πακιστάν (Πακιστάν)

  Περιγραφή: : Το ΙΝΑΔ είναι μια ανεξάρτητη, μη κομματική και μη κερδοσκοπική γηγενής δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται στην έρευνα πολιτικής και δημόσιας πολιτικής και τη νομοθετική ενίσχυση. Ως αυτόχθονας θεσμός, αποστολή του είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών στο Πακιστάν.
  Τηλ.: +92-42-111-123-345
  Email: info@pildat.org
  Ιστοσελίδα: https://pildat.org/

  Ίδρυμα της Ταϊβάν για τη δημοκρατία

  Περιγραφή: Το Ίδρυμα ιδρύθηκε έχοντας κατά νου μια διασυνδεδεμένη, διττή αποστολή. Σε εσωτερικό επίπεδο, η ΙΤΔ προσπαθεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην εδραίωση της δημοκρατίας της Ταϊβάν και στην ενίσχυση της δέσμευσής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· Διεθνώς, το Ίδρυμα ελπίζει να γίνει ισχυρός κρίκος στο παγκόσμιο δημοκρατικό δίκτυο, ενώνοντας τις δυνάμεις του με συναφείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Με την πάροδο των ετών, η Ταϊβάν έχει λάβει πολύτιμη μακροπρόθεσμη βοήθεια και υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα, και είναι πλέον καιρός να αποπληρώσει αυτή την κοινότητα για όλες τις προσπάθειές της.
  Τηλ.: +886-2-2708-0100
  Email: -
  Ιστοσελίδα: http://www.tfd.org.tw/opencms/english/index.html