Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    (Board Member)

Χριστίνα Χατζησωτηρίου
Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Eίναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αποφοίτησε με άριστα (καλύτερη απόφοιτος της χρονιάς) από το από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε ετήσια βραβεία σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας. Το 2006, ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της (Βαθμός Διατριβής Α) στην Εκπαιδευτική Έρευνα (MPhil in Education) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το 2009, ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην Εκπαίδευση (PhD in Education) με επίκεντρο τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λεβέντη μέσω του Cambridge Commonwealth Trust. Το 2012 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα με θέμα «Ο εξευρωπαϊσμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης - Η περίπτωση της Κύπρου» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Έχει λάβει από κοινού περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση κυρίως από την ΕΕ. Εξέδωσε 5 βιβλία και περισσότερα από 70 άρθρα και κεφάλαια. Το 2016, ο εκδοτικός οίκος Palgrave-Macmillan δημοσίευσε το βιβλίο της «Η παγκοσμιοποίηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Η πολιτική της μακρο-μικρο-ενσωμάτωσης» με τον καθηγητή Αγγελίδη. Το τελευταίο της βιβλίο «Βελτίωση του σχολείου και της διδασκαλίας σε πολιτισμικά πλουραλιστικές συνθήκες» με τον Δρ Σολωμού εκδόθηκε το 2020 από τον εκδοτικό οίκο Διάδραση.