Επιδιώκοντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία: Στόχοι, Εμπόδια και Συστάσεις

ΕΛ