Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας («το Ινστιτούτο») σχετικά με τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση τυχόν προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας του.

  Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες οι οποίες αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο.

  Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως το ονοματεπώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το βιογραφικό τους, αντιμετωπίζονται με διαφάνεια και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται ρητά για τον σκοπό για τον οποίο έχουν παρασχεθεί. Υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο ή/και σε οποιαδήποτε άλλη φόρμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε και συναινείτε με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με τον λόγο για τον οποίο έχετε παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία.

  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όποτε επιθυμείτε, επικοινωνώντας με το Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ispd.org.cy .

  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ispd.org.cy σχετικά με την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον Κανονισμό GDPR 679/2016, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας τους ή και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  .

  Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο με τη δική σας συγκατάθεση ή εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

  Το Ινστιτούτο θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία και για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή για όσο καιρό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν παρασχεθεί.

  Το Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για τη νόμιμη επεξεργασία και χρήση όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας. Όλες οι ερωτήσεις/παράπονα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ως χρήστη της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση info@ispd.org.cy.

  Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις ή τα παράπονα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να αποταθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

  Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ινστιτούτου. Εάν πατήσετε πάνω σε σύνδεσμο τρίτης ιστοσελίδας, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους.

  Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων.

  Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

  Ενδέχεται να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου μας σε αυτήν τη σελίδα.

  Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου μας για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.