Διευθυντής

    (Director)

Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Βιογραφικό

Ο Δρ Κωνσταντίνος Αδαμίδης είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Είναι επίσης Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), όπου εκτελεί και καθήκοντα Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας. Πέραν από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, ο Δρ. Αδαμίδης συνεργάζεται συχνά με υπηρεσίες της κυβέρνησης, ιδιαίτερα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, καθώς και με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη γεωπολιτική. Το 2014, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης διόρισε τον Δρ. Αδαμίδη ως Μέλος του πρώτου Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (2014-2018). Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Πολιτικές Επιστήμες και στις Διεθνείς Σπουδές, κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διπλωματία και στις Διεθνείς Σχέσεις, έχει MBA στα Χρηματοοικονομικά και επίσης BSc στα Οικονομικά (major) και στις Πολιτικές Επιστήμες (minor).