Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι νέες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι νέες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής
21 Ιουνίου, 2022
Ανδρέας Πενταράς
15 Ιουλίου, 2022