Η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς ως θεμέλιο δημοκρατίας: Ο ρόλος των μεταρρυθμίσεων και η σημασία των  θετικών προτύπων

Προκαταρτικό Πρόγραμμα

 

9:00 Εγγραφή Συνέδρων

9:30-10:00 Έναρξη Συνεδρίου/Χαιρετισμοί

 • Καλωσόρισμα
 • Χαιρετισμός
 • Χαιρετισμός

10:00-10:50 Κύρια Ομιλία

 •  Το έλλειμμα εμπιστοσύνης στην πολιτική ως πρόβλημα δημοκρατίας:  TBA
 • Συζήτηση

10:50- 11:05  Διάλειμμα

11:05–11:45 Παρουσίαση Έρευνας Ινστιτούτου

 • Παρουσίαση Έρευνας
 • Συζήτηση

11:45-12:35 Θεματική Ενότητα «Μεταρρυθμίσεις», Πάνελ 1

Οι Θεσμικές μεταρρυθμίσεις ως εργαλείο προαγωγής εμπιστοσύνης

 • Η προαγωγή της πολιτικής διαφάνειας μέσα από τη ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους
 • Η αξιοκρατία ως θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης: Το ζήτημα των διορισμών στις Ανεξάρτητες Αρχές και στα Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών
 • Θεσμικά αντίβαρα και έλεγχοι σε μια δημοκρατία: Το ζήτημα των συνταγματικών τροποποιήσεων στην κυπριακή περίπτωση

Συντονιστής/ρια: TBA

12:35-12:45 Μικρό Διάλειμμα

12:45-1:35 Θεματική Ενότητα «Πρότυπα», Πάνελ 2

Αναζητώντας θετικά πρότυπα για την αλλαγή κουλτούρας

 • Η πολιτική ηγεσία ως φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης: O ρόλος των πολιτικών κομμάτων  σε μια εποχή απαξίωσης πολιτικής
 • ΜΜΕ και πολιτικής κουλτούρα: Διαμορφώνουν ή αντανακλούν την κοινή γνώμη;
 • Ο ρόλος των ινστιτούτων και των δεξαμενών σκέψης: Προάγοντας τον ορθολογισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση στην πολιτική

Συντονιστής/στρια: ΤΒΑ

 13:35-14:20 Μικρή Δεξίωση στον προαύλιο χώρο της αίθουσας του συνεδρίου.

ΕΛ