Στο Ευρετήριο Ινστιτούτων Δημοκρατίας μπορείτε να αντλήσετε βασικές πληροφορίες για ινστιτούτα ή και οργανώσεις, από ΄΄ολο τον κόσμο, που έχουν ως επίκεντρο της δράσης τους θέματα δημοκρατίας. Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του Ευρετηρίου με νέες καταγραφές είναι μια συνεχής διαδικασία.
 
 

*Σημείωση: Τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ευρετήριο βασίζονται στις επίσημες ιστοσελίδες των ινστιτούτων/οργανώσεων. Το Ινστιτούτο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την ακρίβεια και εγκυρότητα των περιεχομένων τους.