Αμερικανικό Κέντρο για τη Δημοκρατία

  Περιγραφή: Το Αμερικανικό Κέντρο για τη Δημοκρατία, ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, είναι αφιερωμένο στην έκθεση και την παρακολούθηση των εχθρών της ατομικής ελευθερίας και της δημοκρατίας. Εντοπίζουν πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και απειλές για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Παρέχουν ανάλυση βάσει γνώσεων και εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τις εθνικές και διεθνείς απειλές σε άρθρα, λευκές βίβλους και ανεπίσημες εξειδικευμένες ενημερώσεις και πολεμικά άρθρα.
  Τηλ.: -
  Email: mailto:info@acdemocracy.org
  Ιστοσελίδα: acdemocracy.org/

  Κέντρο Για τη Μελέτη της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Irvine

  Περιγραφή: Το Κέντρο προωθεί την ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση για την καλύτερη κατανόηση της δημοκρατικής διαδικασίας, τα βήματα που μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στον 21ο αιώνα. Το κέντρο φιλοξενεί ερευνητικά συνέδρια και εργαστήρια, χρηματοδοτεί την έρευνα μεταπτυχιακών φοιτητών και διευκολύνει τη διδασκαλία σε δημοκρατικά θέματα.
  Τήλ.: +1 949-824-1950
  Email: gboushey@uci.edu
  Ιστοσελίδα: www.democracy.uci.edu/index.php

  Διεθνής Δημοκρατία

  Περιγραφή: «Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε ενεργούς πολίτες, να ανταποκριθούμε στις κυβερνήσεις και να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών και τις πολιτικές οργανώσεις για να επιτύχουμε έναν πιο ειρηνικό, δημοκρατικό κόσμο. Αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας νέες γνώσεις, εργαλεία και προσεγγίσεις, αλλάζουμε τη ζωή των ανθρώπων και βελτιώνουμε την αναπτυξιακή βοήθεια με θεμελιώδεις τρόπους. Για να γίνει αυτό, η Διεθνής Δημοκρατία εργάζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς πρακτικής: Πολιτική, Διακυβέρνηση, Ειρήνη & Ανθεκτικότητα και Μάθηση.»
  Τηλ.: +1/301/961/1660
  Email: -
  Ιστοσελίδα: http://democracyinternational.com/

  Κέντρο Δημοκρατίας και Κοινωνίας των Πολιτών του Πανεπιστημίου Georgetown

  Περιγραφή: Ιδρύθηκε το 2002, το Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Κοινωνία των Πολιτών είναι αφιερωμένο στην αρχική έρευνα, την υπεράσπιση της πολιτικής και τις διεθνείς συνεργασίες. Μέσα από τις δραστηριότητες της φημισμένης σχολής μας και του φοιτητικού σώματος του μεταπτυχιακού μας προγράμματος, το ΚΔΚΠ διεξήγαγε έρευνα για τις αξίες των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά και δημοφιλή περιοδικά, συμβουλεύτηκε μεγάλους κυβερνητικούς οργανισμούς και συνεργάστηκε με διεθνείς εταίρους σε πολυάριθμα έργα.
  Τηλ.: (202) 687-6130
  Email: -
  Ιστοσελίδα: government.georgetown.edu

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης

  Περιγραφή: : Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης είναι μια σύμπραξη κρατικών ηγετών και αφοσιωμένων επαγγελματιών που εργάζονται για την προώθηση των αρχών της δημοκρατίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της γνώσης των ρόλων, των λειτουργιών και των αλληλεπισχέσεων μεταξύ των τριών κλάδων της κρατικής κυβέρνησης – εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής – μέσω της αγωγής του πολίτη. Το Ινστιτούτο είναι αφιερωμένο στην προώθηση των αρχών της δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης και της δημόσιας προβολής. Ως εκ τούτου, το Ινστιτούτο θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο δικαστικό σώμα.
  Τηλ.: -
  Email: -
  Ιστοσελίδα: https://idjca.org/

  Διεθνές Φόρουμ Δημοκρατικών Σπουδών

  Περιγαφή: : Το Διεθνές Φόρουμ Δημοκρατικών Σπουδών είναι ένα κορυφαίο κέντρο ανάλυσης και συζήτησης της θεωρίας και της πρακτικής της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της πρακτικής της δημοκρατίας, οι πρωτοβουλίες του Φόρουμ περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του Journal of Democracy, προγράμματα υποτροφιών στέγασης για ακτιβιστές και ερευνητές της δημοκρατίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
  Τηλ.: (202) 378-9700
  Email: INFO@NED.ORG
  Ιστοσελίδα: -

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας στην Ανατολική Ευρώπη

  Περιγραφή: Το Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη (IΔΑE) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός αφιερωμένος στην ενεργή προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση και άλλες κομμουνιστικές και μετακομμουνιστικές χώρες.
  Τηλ.: (202) 361-9346
  Email: idee@idee.org
  Ιστοσελίδα: https://idee-us.org/

  National Endowment for Democracy

  Περιγραφή: Το National Endowment for Democracy (NED) είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα αφιερωμένο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών σε όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή του το 1983, το Endowment έχει παραμείνει στην αιχμή των δημοκρατικών αγώνων παντού, ενώ εξελίσσεται σε έναν πολύπλευρο θεσμό που αποτελεί κόμβο δραστηριότητας, πόρων και πνευματικής ανταλλαγής ακτιβιστών, επαγγελματιών και επιστημόνων της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο.
  Τηλ.: (202) 378-9700
  Email: info@ned.org
  Ιστοσελίδα: https://www.ned.org/

  Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο

  Περιγραφή:
  Όραμα: Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία υπερισχύουν, με αξιοπρέπεια για όλους.
  Αποστολή: Εργαζόμαστε σε συνεργασία με όλο τον κόσμο για να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, διαδικασίες, κανόνες και αξίες για να διασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.»
  Τηλ.: 202-728-5500
  Email: -
  Ιστοσελίδα: www.ndi.org/

  Πρόγραμμα για τη Δημοκρατία της Μέσης Ανατολής

  Περιγραφή: : Το Πρόγραμμα για τη Δημοκρατία της Μέσης Ανατολής είναι ένας μη κομματικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην εξέταση του πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι γνήσιες δημοκρατίες στη Μέση Ανατολή και πώς οι ΗΠΑ μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτή τη διαδικασία. Μέσω του διαλόγου, της έρευνας και της υπεράσπισης, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την εκλογική περιφέρεια για τις πολιτικές των ΗΠΑ που υποστηρίζουν ειρηνικά τη δημοκρατική μεταρρύθμιση στη Μέση Ανατολή.
  Τηλ.: (202) 828-9660
  Email: -
  Ιστοσελίδα: pomed.org/

  Κέντρο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ για τη Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και το Κράτος Δικαίου

  Περιγραφή: Το Κέντρο για τη Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και το Κράτος Δικαίου (CDDRL) γεφυρώνει τους κόσμους της υποτροφίας και της πρακτικής για να κατανοήσει και να προωθήσει τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση, να προωθήσει την ισορροπημένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να καθιερώσει το κράτος δικαίου.
  Τηλ.: 650-723-4581
  Email: CDDRL-INFO@STANFORD.EDU
  Ιστοσελίδα: https://cddrl.fsi.stanford.edu/

  Κέντρο Weiser του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τις αναδυόμενες δημοκρατίες

  Περιγαφή: Το Weiser Center for Emerging Democracies (WCED) προωθεί την εκμάθηση για την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών και των πολιτικών που προωθούν τη μετάβαση από την αυταρχική διακυβέρνηση στη δημοκρατική διακυβέρνηση.
  Τηλ.: 734-764-0351
  Email: weisercenter@umich.edu
  Ιστοσελίδα: https://ii.umich.edu/wced