Ειδικός Σύμβουλος

    (Special Advisor)

Ανδρέας Πενταράς

Βιογραφικό

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Πενταράς αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1974 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού και εντάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό, στον οποίο υπηρέτησε μέχρι το 1995. Κατόπιν πρόσκλησης από τη Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε παραίτηση από τον Ελληνικό Στρατό και διορίσθηκε στην Εθνική Φρουρά στην οποίαν υπηρέτησε μέχρι το 2012, όπου και αφυπηρέτησε με το βαθμό του Αντιστρατήγου. Πλην της Σχολής Ευελπίδων, φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του, καθώς και στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών καθώς και σε διάφορα άλλα στρατιωτικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, υπηρέτησε σε Μονάδες, Συγκροτήματα, Σχηματισμούς και Επιτελεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Κύπρο. Τον Μάρτιο του 2013 διορίσθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Διοικητής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο 2015. Συνέγραψε εκατοντάδες άρθρα σχετικά με την άμυνα, την ασφάλεια και τη στρατηγική τα οποία δημοσιεύθηκαν στη Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2012 εξέδωσε το βιβλίο ΄"Λανθασμένες επιλογές στην Άμυνα και Ασφάλεια της Κύπρου".