Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    (Board Member)

Άντια Μαυρομμάτη

Βιογραφικό

Η κα Μαυρομάτη είναι υποψήφια διδάκτωρ Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έλαβε το πτυχίο της στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (ΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνέχισε με δεύτερο πτυχίο (ΒΑ) στις Τουρκικές και Μεσανατολικές σπουδές, με κατεύθυνση στην Ιστορία και την Πολιτική και Μεταπτυχιακό (ΜΑ) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Είναι επίσης εγκεκριμένη εξετάστρια επίσημων εξετάσεων Αγγλικών. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπήρξε ιδρτικό μέλος και η πρώτη Πρόεδρος του Συνδέσμου Διορισίμων εκπαιδευτικών Κύπρου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Larnaca 2040 και του Larnaca Café Scientifique. Υπήρξε Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων εκπροσωπώντας την Κύπρο για δύο χρόνια. Είναι ομιλήτρια TEDx και ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης, κάνοντας διαλέξεις και εργαστήρια για παιδιά και νέους ενήλικες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τους τομείς της Κοινωνιογλωσσολογίας με έμφαση τη διγλωσσία και τη διδιαλεκτικότητα, τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική επαφή, ιδιαίτερα μεταξύ της κυπριακής ελληνικής και της κυπριακής τουρκικής. Τον τελευταίο καιρό, συμμετέχει ενεργά σε έργα που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην πολιτική.